Spring til indhold

Sådan kommer brands godt i gang med partnerskaber

partnerskaber

Der har i de senere år været en stigende interesse for partnerskaber, og det giver rigtig god mening. De åbner muligheder for at få adgang til nye markeder, opnå nye indsigter, udvikle nye idéer og færdigheder, og muligheder for at blive opfattet som et mere meningsfuldt brand. Men for rigtig mange virksomheder er dét at indgå partnerskaber noget helt nyt, som stiller nye krav og kræver mange overvejelser. I forrige uge afholdt Havas et seminar med fokus på meningsfulde partnerskaber, og her snakkede jeg lidt om, hvordan brands bedst muligt kan komme i gang med partnerskaber. Hvad er vigtigt at overveje inden, man kaster sig ud i det, og hvad skal man overveje undervejs i processen? Det var nogle af de spørgsmål, jeg forsøgte at give svar på til seminaret, og her kommer en lille genopfriskning.

Der er som udgangspunkt seks faser, som brands bør bestræbe sig efter at komme igennem for at opnå et meningsfuldt og succesfuldt partnerskab. Det er selvfølgelig vigtigt at nævne, at partnerskaber er forskellige, og derfor kan processen naturligvis variere, men faserne kan for langt de fleste se ud som nedenstående 6 faser:

1. Forarbejde

Jo bedre forarbejde, jo mere succes. Så kort kan det næsten siges (men også kun næsten, for der er selvfølgelig en del vigtige overvejelser, brands skal gøre sig i denne fase). Det er her selve grundlaget for partnerskabet bliver skabt, og her der skal tages stilling til, hvorfor man ønsker at indgå et partnerskab, hvad målet er med det, og hvordan det skal fungere. Det kan her være en god idé at tænke over spørgsmål som disse:

 •      Hvorfor er et partnerskab interessant for jer og for jeres målgruppe?
 •      Hvad ønsker I, at partnerskabet skal bidrage med?
 • Hvor tæt skal partnerskabet være?

2. Valg af partner

Med udgangspunkt ide overvejelser, der er gjort i forarbejdet, skal den rette partner identificeres, og det er af gode grunde en af de vigtigste beslutninger i processen. Til at lette beslutningen kan brands tænke lidt over spørgsmål som:

 •     Skal partnerskabet være med én eller flere partnere?
 • Hvilke værdier skal partneren besidde?
 •     Skal det være en partner, der komplementerer eller supplerer jeres brand?
 • Hvilke KPI’er skal den potentielle partner præstere på? (Kendskab, overordnet indtryk, premium pris osv.)

For at gøre det lettere at finde den rette partner har vi her hos Havas udviklet et værktøj, som vi kalder Perfect Match. Det er et datadrevet værktøj, der, ud fra en undersøgelse med knap 12.000 personer og 150 brands i Danmark, kan identificere brands, der deler eller supplerer jeres brand’s personlighed, ligesom det kan identificere brands, der kan bidrage til forretningsudvikling på en række KPI’er.

3. Etablering af partnerskab

Selvom begge parter er enige i at ville arbejde sammen, kan det være en udfordring at finde ud af, hvad man skal gøre sammen. Forsøg derfor at gøre det så konkret som muligt ved at diskutere:

 • Hvad vil vi sammen?
 •  Hvad er succeskriterierne? Og hvordan måler vi dem?
 •  Hvordan skal det organiseres?
 • Hvem i partnerskabet besidder hvilke ressourcer og kompetencer, og hvordan udnytter vi hinandens forskelligheder bedst?

4. Tilpasning af ressourcer

Når partnerskabet er etableret, skal ressourcer organiseres og tilpasses, og derefter skal partnerskabet kommunikeres ud internt. Det er vigtigt, at medarbejderne forstår grundlaget for partnerskabet, forstår hvad det skal bidrage med, og at de motiveres til at tage aktiv del i partnerskabet. I denne fase skal der altså sørges for, at:

 •   organisere og tilpasse ressourcerne
 •  konkretisere roller og ansvar
 •   udarbejde handlings- og tidsplaner
 •   udarbejde en ekstern kommunikations- og mediestrategi
 •  udarbejde en intern kommunikationsplan og eksekvere den (husk at medarbejderne skal motiveres, engageres og aktiveres)

5. Eksekvering

Så er vi nået til det, som begge parter har set frem til: ’eksekvering af partnerskabet’. Her påbegyndes de aktiviteter eller processer, der er aftalt, og eksterne kommunikations- og mediestrategier eksekveres. Her er det vigtigt at huske på, at et partnerskab ofte kan have mange interessenter, der skal involveres, så god projektledelse er vejen frem – især når det kommer til at få overholdt handlings- og tidsplanerne.

6. Evaluering

Løbende evaluering af partnerskabet er essentielt for at sikre et vellykket partnerskab, og så er det naturligvis også vigtigt, at begge parter løbende holder sig opdateret om, hvorvidt partnerskabet lever op til de aftalte succeskriterier. Husk, at:

 •      dokumentere og evaluere resultaterne løbende
 •      justere og gentænke aktiviteter og processer i partnerskabet ud fra evalueringen
 •      fejre jeres succeser

Husk også at nogle resultater af partnerskaber kan være langsigtede – så vær tålmodig.

Hej, her bruger vi også cookies. Det håber jeg, er ok med dig.